Historia

 Uniwersytety Trzeciego Wieku to w ostatnich latach coraz popularniejsza formą edukacji ludzi starszych, którzy, po zakończeniu swej pracy zawodowej, czują potrzebę dalszej aktywności umysłowej, społecznej i kulturalnej. Uniwersytety tego typu wychodzą naprzeciw tej właśnie grupie ludzi, w „trzecim” etapie swojego życia pragną nadal odczuwać satysfakcję z podejmowanych przez siebie wyzwań i zadań oraz przeżywać nowe doświadczenia, często pomagające odnaleźć się w teraźniejszej, nowoczesnej rzeczywistości. Pierwszy uniwersytet trzeciego wieku został założony w 1973 r. we Francji, przez profesora nauk społecznych – Pierre Vallas. W ślad za nim pojawiły się inne tego typu uczelnie we Francji i innych krajach Europy i świata.

W Polsce pierwszy UTW utworzyła prof. Halina Szwarz w 1975 r. w Warszawie. Obecnie w naszym kraju działa ok.135 takich placówek. Pomysł utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży zrodził się podczas spotkania koleżeńskiego w kwietniu 2007 r. Z utworzonej z grona znajomych 26-osobowej grupy założycielskiej wybrano komitet założycielski, który 14 września 2007 r. w Sądzie Rejonowym-Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu, doprowadził do zarejestrowania Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży.

Korzystając z lokalnych środków masowego przekazu zorganizowano nabór kandydatów i 5 listopada 2007 r. odbyło się pierwsze walne zebranie członków naszego stowarzyszenia, na którym wybrano 7-osobowy Zarząd. 

Zarząd Stowarzyszenia stanowią


prezes zarządu
- Gabriela Margowska

wiceprezes - Lilianna Szumowska

wiceprezes – Stefania Horowska

sekretarz – Iwona Garczyńska

skarbnik – Jadwiga Należyta

członek – Ewa Siodła

członek – Zofia Basałygo
 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

przewodnicząca – Ewa Zachciał

zastępca – Zdzisława Solarczyk

członek – Danuta Kasperska

Obecnie UTW w Chodzieży zrzesza 115 członków-studentów reprezentowanych przez  Samorząd Słuchaczy, którego Starostą jest p. Halina Olsza. Uniwersytet Trzeciego  Wieku w Chodzieży działa w oparciu o ustawę z dnia 7. kwietnia 1989r Prawo o Stowarzyszeniach oraz Statut Stowarzyszenia UTW. Pracą uniwersytetu kieruje Zarząd Stowarzyszenia, a Rada Programowa, złożona z pracowników naukowo-dydaktycznych delegowanych przez uczelnie wyższe, pełni rolę doradczą w sprawach naukowych i oświatowych.

UTW jest stowarzyszeniem społecznym, finansującym się ze składek członkowskich słuchaczy oraz darowizn i użyczeń osób i instytucji wspierających. Patronat naukowy nad działalnością UTW w Chodzieży sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile. Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych, którzy czują potrzebę kultywowania wysiłków poznawczych, rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz aktywności społecznej. 

Ta witryna korzysta z plików "Cookies", niezbędnych do prawidłowego jej działania. Możesz zablokować, lub usunąć pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli chesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information