Projekty

 

Projekty  UTW w 2015r

Zarząd UTW informuje o realizacji następujących projektów w roku 2015.

1.   W ramach  ogłoszonego konkursu przez Burmistrza Miasta Chodzieży na realizacje zadania publicznego pn.” UPOWSZECHNIANIE WIEDZY I NAUKI DLA OSÓB W WIEKU POPRODUKCYJNYM Z MIASTA CHODZIEŻY” uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 5 000 zł.

W ramach tego zadania  planujemy sfinansowanie wykładów audytoryjnych , specjalistycznych, częściowe dofinansowanie do wyjazdów edukacyjnych  i kulturalnych. Okres realizacji zadania od 14 lutego do 31 grudnia 2015r

2.” UTW dla społeczności „ to projekt , który był finansowany ze środków Polsko -Amerykańskiej Fundacji Wolności i Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy. Głównym działaniem tego projektu było stworzenie ogródka społecznościowego . W niedziele 31 maja br. w parku miejskim z fontanną , słuchacze  UTW wraz z animatorami z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” z Warszawy  i  mieszkańcami    Chodzieży  zajęli się upiększaniem parku. Wokół fontanny wysypano żwir, zasadzono rośliny i krzewy. Nowy wygląd skwerku zachwyca urokiem mieszkańców naszego miasta. Projekt został już rozliczony.

3. „SENORZE! TWOJA AKTYWNOŚĆ I TWÓRCZOŚĆ RECEPTĄ NA ZDROWIE I NIEZALEŻNOŚĆ” współfinansowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest realizowany wspólnie z UTW Czarnków, Margonin i Oborniki Wlkp. Warsztaty taneczno- ruchowe i warsztaty muzyczne – chór to główne działania w tym projekcie. 21 listopada  br. w Czarnkowie nastąpi podsumowanie tego projektu na wspólnym przeglądzie tego, co dokonaliśmy.

4. „SENIORZE - TWÓRZ, PAMIETAJ I DZIAŁAJ” projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Rządowego Programu ASOS – w ramach priorytetu I. Edukacja osób starszych jest realizowany w ramach oferty wspólnej z UTW Piła, Margonin i Czarnków.

Dla słuchaczy 60+ realizowane są zajęcia – warsztaty komputerowe, warsztaty –gimnastyka umysłu, warsztaty –terapii dźwiękiem , zajęcia z jogi  oraz ćwiczenia rehabilitacyjne w basenie. Projekt realizowany jest do końca roku.

Jadwiga Należyty

Administrator: Maria Andrzejczak 02.11.2015


Projekty UTW 2014 r.

 

Zarząd UTW informuje, że w ramach ogłoszonego konkursu przez Burmistrza Miasta Chodzieży na realizację zadania publicznego pn. " Upowszechnianie wiedzy i nauki dla osób w wieku poprodukcyjnym z miasta Chodzieży" uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 5 000 zł.

W ramach tego zadania  planujemy sfinansowanie wykładów audytoryjnych , specjalistycznych,

częściowe dofinansowanie do wyjazdów i opery.

Okres realizacji zadania od 14 lutego do 31 grudnia 2014r

 

 


 

 

Realizacja projektu współfinansowanego ze środków  otrzymanych z Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Pomimo przerwy wakacyjnej członkowie UTW aktywnie uczestniczą w realizacji  projektów.

W trakcie realizacji jest projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania publicznego pod nazwą „Realizacja przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących  twórczość artystyczną osób starszych„

Nazwa projektu „ Najciekawsze zakątki przyrodnicze Północnej Wielkopolski – innowacyjna integracja seniorów”.

Aktywnie uczestniczy w nim 10 członków UTW

Równocześnie przez cały okres wakacyjny w ramach projektu dofinansowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego pod nazwą „Aktywni 60 +”dwie grupy 15 osobowe pań odbywają ćwiczenia w basenie 2 x w tygodniu pod kierunkiem instruktora – Pani Moniki Wiśniewskiej-Smaruj.

Uczestniczki chętnie korzystają w te upalne dni z możliwości relaksu w basenie.

Zdjęcia: patrz galeria

Zakończeniem zadania publicznego pt:”Realizacja przedsięwzięć, prezentująca pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych”-

była wystawa prac, które podczas  warsztatów malarskich wykonywali uczestnicy z 5 UTW z Północnej Wielkopolski.

Zadanie to było współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Koordynatorem zadania był UTW Piła, natomiast organizacją pleneru i wystawy prac od 2 do 4 sierpnia 2013 r. zajmował się  uniwersytet w Chodzieży.

Wystawa zorganizowana została w Miejskim Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży na ul. Strzeleckiej, a w jej uroczystym otwarciu wzięło udział wielu zaproszonych gości, a wśród nich senator Mieczysław Augustyn, wiceprzewodniczący  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jerzy Kado, zastępca dyrektora Rejonowego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Wojciech Zarzycki, starosta chodzieski Julian Hermaszczuk i wicestarosta Mirosław Juraszek,  starosta pilski Mirosław Mantaj, burmistrz Chodzieży Jacek Gursz, a także burmistrzowie oraz przedstawiciele różnych organizacji i stowarzyszeń z Piły, Złotowa, Czarnkowa i Margonina.

Zaproszeni goście zaskoczeni różnorodnością prac, techniką ich wykonania, talentami malarskimi nie szczędzili słów podziwu i zachwytu zarówno dla autorów prac  jak i organizatorów tego tak wielkiego przedsięwzięcia.

Miłym akcentem było wręczenie pani dyrektor MOS Hannie Frąckowiak przez każdego z pięciu  przedstawicieli UTW jednej z  wykonanych  prac w podziękowaniu za umożliwienie korzystania z jej placówki.

Przez następne dwa kolejne dni, 50 uczestników pleneru pod okiem instruktora –Izy Kostrzewy  doskonaliło swój warsztat malarski uwieczniając „50 spojrzeń na Chodzież”.

Za źródło inspiracji służyła im przyroda oraz architektura ziemi chodzieskiej.

Wielu z uczestników przygotowało w formie unikatowej widokówki własne spojrzenie na miasto „trzech jezior” które jest zapisem udziału w I wspólnym plenerze pięciu uniwersytetów trzeciego wieku .

Zdjęcia: patrz galeria 

„Najciekawsze zakątki przyrodnicze Północnej Wielkopolski innowacyjna integracja seniorów”

W zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży, trwa przerwa wakacyjna. Nie sposób wymienić z jak różnorodnych form wypoczynku korzystają członkowie UTW. Jedną z nich, są warsztaty plastyczne. Dziesięcio osobowa  grupa o zainteresowaniach artystyczno- malarskich, pod okiem instruktora,  wyszukuje w plenerze ciekawe miejsca i tematy by zgodnie z projektem w którym uczestniczy, uwieczniać je na kartkach lub płótnie. Grupa ta działa w ramach projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych (w ramach konkursu) z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „ Realizacja przedsięwzięć prezentujących  pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych”. Projekt ten realizowany jest od 20 maja - 31 lipca 2013r, wspólnie z Uniwersytetami  Trzeciego Wieku w Pile, Czarnkowie, Złotowie i Margoninie.Tytuł zadania (w nawiązaniu do miejsc zamieszkania uczestników projektu)określony został jako „ Najciekawsze zakątki przyrodnicze Północnej Wielkopolski - innowacyjna integracja seniorów”. Zakończony zostanie on wspólnym dwu dniowym plenerem(2 i 3.08.br), w pięknych zakątkach przyrodniczych ziemi chodzieskiej, w którym wezmą udział wszyscy uczestnicy warsztatów plastycznych z 5 uniwersytetów Północnej Wielkopolski.Inauguracja pleneru połączona z wystawą wykonanych prac, odbędzie się w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Chodzieży ul. Strzelecka 11(dawny Internat). Uroczyste otwarcie wystawy nastąpi  2 sierpnia  godz. 13.00, na które serdecznie zapraszamy członków i sympatyków UTW. Dla grupy uczestników warsztatów z naszego UTW jest to pouczająca, ciekawa i twórcza forma spędzania wolnego czasu, a zaprezentowanie efektów 2 miesięcznej pracy tak szerokiemu gremium stanowi dla nas nie lada wyzwanie. Dlatego bardzo chętnie korzystamy z fachowych rad naszej instruktorki malarskiej p. Izy Kostrzewy. W plenerze, gdy poszukiwaliśmy ciekawych tematów do szkicowania, nieocenione były jej uwagi dotyczące obserwacji zjawisk światłocieniowych, budowania planów kompozycji, zastosowania perspektywy, poprawnych proporcji itp. Niektórzy z nas mieli dotychczas niewielki kontakt z  rysunkiem, zatem cenne były zajęcia , gdzie p. Iza ze stoickim spokojem zapoznawała nas z technikami rysunkowymi i malarskimi jak rysunek ołówkiem, kredką pastelową, zastosowaniem farby akrylowej , techniką malarstwa olejnego, komponowaniem plam barwnych, poszukiwaniem odpowiednich środków wyrazu plastycznego, itd.

Uczestnicy na tych  zajęciach - warsztatach, poszerzają swoją wiedzę teoretyczną, uwrażliwiają się na zagadnienia plastyczne, wymieniają się doświadczeniami , budują sympatyczne  relacje w grupie. Myślę, że udział w tym projekcie wzbogaci nas wewnętrznie, rozszerzy nasze horyzonty no i pozostawi trwały ślad w postaci namalowanych przez nas obrazów .

Uczestniczka warsztatów plastycznych.

Zdjęcia: patrz galeria


I projekt

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs przez  Wojewodę  Wielkopolskiego  w ramach działania na rzecz wspierania aktywności  osób starszych, UTW w Chodzieży złożył projekt pt.”

Seniorzy 60+ - żyją zdrowo i sportowo”.

Projekt ten został zaopiniowany pozytywnie i uzyskał dotację w kwocie 7.000,-(siedemtysięcyzłotych) z tego 3.000,- na wynagrodzenie instruktora gimnastyki w basenie oraz  4.000,- na opłacenie biletów wstępu na basen  ( 2 grupy po 15 osób).

Okres realizacji od 6 maja do 2 grudnia 2013.

 

II projekt

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego poprzez  Rejonowy Ośrodek Polityki Społecznej

w Poznaniu ogłosił konkurs na  wykonanie zadania publicznego pt” Realizacja przedsięwzięć prezentujących pozytywny wizerunek seniora i promujących twórczość artystyczną osób starszych”.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży wspólnie z UTW Piła, Złotów, Czarnków i Margonin złożyły wspólny projekt  pt” Najciekawsze zakątki przyrodnicze Północnej Wielkopolski – innowacyjna integracja seniorów”.

Na realizację tego zadania  UTW w Chodzieży, otrzymało 10.244zł  i  ogłosiło nabór chętnych, zainteresowanych rozwijaniem twórczości artystycznej.

Udział w tym projekcie zadeklarowało 10 osób.

Będzie realizowany od 6 maja do 31 pażdźiernika 2013r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Ta witryna korzysta z plików "Cookies", niezbędnych do prawidłowego jej działania. Możesz zablokować, lub usunąć pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli chesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information