Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

 


 

ROK AKADEMICKI 2022/2023

 


Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2022rok

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży

 

W środę 21 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2022 połączone z zakończeniem roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chodzieży. Prezes Jadwiga Należyty przedstawiła sprawozdanie merytoryczne, finansowe kol. skarbnik Jolanta Spitulska, plan działania na rok 2023 omówiła v-ce prezes Maria Andrzejczak. Po uzyskaniu absolutorium Zarządu, przewodniczący zebrania kol. Jerzy Solarczyk podziękował całemu zarządowi.

Na zebraniu obecni byli zaproszeni goście - członek wspierający nasze stowarzyszenie p. Mariusz Witczuk  vice Starosta Powiatu Chodzieskiego oraz prowadzący sekcje jęz niemieckiego p. Andrzej Skibiński oraz p. Agnieszka Ciążyńska, prowadząca zajęcia rehabilitacyjne.

Stowarzyszenie nasze liczy już ponad 180 słuchaczy i niewątpliwie dodaje blasku działalności społecznej w Chodzieży. Miejsce spotkania to sala wiejska w Słomkach, udostępniona dzięki Gminie Wiejskiej Chodzież .

Były występy naszego zespołu  wokalnego UNIWEREK pod nowym kierownictwem p.Tarasa Dulysh,  oraz zespołu MALINA, który uświetnił naszą wspaniałą zabawę.

A teraz przed nami zasłużone wakacje.

 

Jadwiga Należyty

Administrator: M. Andrzejczak 26.06.2023


 

 

Wykład 17.05.2023.


Dzisiaj gościliśmy pracownika jednej z naszych patronackich uczelni, panią dr Kamilę  Sadaj-Owczarek


z Katedry Ratownictwa Medycznego Akademii Nauk Stosowanych w Pile. Wygłosiła wykład zatytułowany


„Układ niedokrwienny. Objawy które powinny zaniepokoić.”

Chodzi o niedokrwienie (niedotlenienie), czyli udar mózgu.

Udar mózgu jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia. Przyczyn udaru jest  wiele -np.

palenie tytoniu, picie alkoholu, dieta bogata w tłuszcze, zaburzenia krzepnięcia krwi.

Objawy udaru mogą być bardzo różne. Np. człowiek obudził się i dziwnie się zachowuje

lub leży i się nie rusza, nie odpowiada na pytania lub też nie zna odpowiedzi na proste pytania

np. o dzień tygodnia czy miesiąc, wykrzywiona twarz, bełkotliwa mowa, drgawki. Ryzyko udaru istnieje już przy wystąpieniu jednego z tych objawów. Odpowiednie leki należy podać do 4,5 godz. od tak zwanego  Czasu Zero.

Czas Zero liczony jest od momentu gdy pacjent był ostatni raz widziany bez objawów.

Po upływie 4,5 godz. leków się nie podaje  gdyż po prostu już nie działają. Oczywiście mogą być problemy

z ustaleniem Godziny Zero, a zupełnie jest to niemożliwe gdy objawy pojawiły się w czasie snu.

My na UTW jesteśmy w wieku, który nie pozwala nam na nieuważne słuchania takiego wykładu.

Pojawiły się więc pytania , ale również refleksje z własnego życia.

Bogusław Matraszek

 

 

 

 


 

 

Wykład w dniu 11 stycznia 2023r.

 

Pan prof. dr hab. inż. Łukasz Chrzanowski z Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej wygłosił pierwszy wykład w Nowym Roku. Mówił nam – w interesujący sposób na bardzo ciekawy temat

„Trucizny wokół nas”. Czy bać się chemii w życiu codziennym?

„Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę”- pan profesor zacytował uczonego niemieckiego PARACELSUSA/XVI wiek/.

Organizm nasz wchłania truciznę :

a/  drogą pokarmową, b/ drogą oddechową , c/ przez skórę.

Producenci żywności aplikują nam różne trucizny chcąc wyprodukować coś taniej, poprawić smak lub wygląd produktu, wydłużyć czas przydatności do spożycia.

Jeżeli chodzi o opakowania napoi to zdecydowanie najlepsze są szklane. Opakowania plastikowe to ogniska nowotworów, otyłości, wad wrodzonych, bezpłodności u  mężczyzn, przedwczesnego dojrzewania, nadpobudliwości, cukrzycy.  Materiały budowlane i meblarskie też trucizn pozbawione nie są/ np. różne lakiery/.

Oddychamy coraz gorszym powietrzem / zwłaszcza w miastach/. Do tego wielu z nas wchłania , zupełnie dobrowolnie / i najczęściej świadomie/ dym papierosowy. Dym ten zawiera około 7000 substancji chemicznych , w tym 100 szczególnie groźnych / rak płuc , choroby serca/.

Wykład przerywany był, i zakończony- co zupełnie zrozumiałe – wieloma pytaniami.

 

Bogusław Matraszek

Administrator: M. Andrzejczak 25.01.2023r


 

 

 


 

 

Wykład  „Jakie sprawy załatwisz w kancelarii notarialnej

bez konieczności udawania się do sądu”

Dzisiaj (7.XII.2023r) gościliśmy pana Piotra Piechockiego, notariusza. Wykład dotyczył dwóch kwestii- testamentu i darowizny. Każdy z nas coś posiada. Spadek po osobie zmarłej obejmuje całość jej mienia. Testamentem przekazujemy je spadkobiercom. Testament/ z którego sporządzeniem wielu ludzi zwleka, uważając, że na  to jeszcze czas nie nadszedł/ możemy spisać  własnoręcznie/ koniecznie z podpisem i datą/ lub też zrobić to u notariusza.

Treść testamentu można zmieniać- nawet wielokrotnie. Nowy testament unieważnia poprzedni.

Darowizna dotyczy pieniędzy i nieruchomości. Pieniądze przelewamy z konta na konto z zaznaczeniem, że to darowizna. Obdarowany w ciągu pół roku zgłasza to w Urzędzie Skarbowym i podatku / od tejże darowizny/ nie płaci.

W przypadku nieruchomości mamy, m.in. tzw. „Umowę o dożywocie” . Swoją własność przenosimy na kogoś w zamian za określone obowiązki/ np. za dożywotnią nad nami opiekę/. Darowiznę nieruchomości można rozwiązać tylko wówczas, gdy osoba obdarowana wykaże „ rażącą niewdzięczność”.

Wykład przerywany był, i zakończył się wieloma pytaniami.

 

Bogusław Matraszek


 

 


 

 

Marsz Mikołajkowy

 

Mikołajkowe odwiedziny u Gontyny, pogoda i cała reszta dopisała.

Dziękujemy panu Staroście M. Witczukowi za super przewodnictwo.

Do zobaczenia na następnym szlaku.

Zdjęcia: galeria 2022/2023


Administrator: M. Andrzejczak 03.12.2022r.

 


 

Jubileuszowa ławka

 

 

W dniu 10 listopada br. odbyło się uroczyste otwarcie naszej miejskiej enklawy spotkań i odpoczynku wśród pięknych traw i uroczego widoku na jezioro Miejskie. Otworzyliśmy furtkę, która powstała na 10-lecie naszego UTW oraz okolicznościową ławkę upamiętniającą nasze 15-lecie. Pomysł i realizacja to efekt współpracy UTW z lokalnymi twórcami p.Izabelą Kostrzewa i Kazimierzem Słodowym. Pan Kazimierz wykuł w swej kuźni zarówno furtkę jak i ławkę, tworząc wspaniałą wizytówkę chodzieskiego rzemiosła. Stolarkę przy ławce wykonał p. Jarosław Jurek ze Stróżewa.
Dziękujemy sponsorom, dzięki którym mamy ławkę oraz władzom Miasta Chodzieży, że w tak pięknym miejscu  jesteśmy widoczni.
Jadwiga Należyty.

Zdjęcia: galeria 2022/2023
Administrator: M. Andrzejczak 16.11.2022 r.

 

 


 

 

Wykład 10. XI. 2022 r

O godz. 17.00 gościliśmy, już po raz trzeci, dr hab. Leszka Teuzsa z poznańskiego UAM. wykład pana dr Teusza podobnie, jak poprzednie, był bardzo interesujący. Tym razem był to wykład na temat "Mówić, rozmawiać, słyszeć... Językowe elementykomunikacji interpersonalnej".

Bogusłae Matraszek

Administrator: M. Andrzejczak 14.11.2022 r.

 


 

Walne zebranie sprawozdwczo-wyborcze

 

W środę 9 listopada 2022r. w naszym chodzieskim UTW  odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na godzinę 15.30 zjawiło się 99 słuchaczy /spośród 186/. Obecny był  p. Mariusz Witczuk-vice-starosta Powiatu Chodzieskiego oraz sekretarz Gminy Chodzież p. Katarzyna Staśkowiak . Po przedstawieniu porządku obrad głos zabrała p. prezes Jadwiga Należyty. Przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji /od 05.11.2019r- 05.11.2022r/. Jeżeli chodzi o wiek naszych studentów, to czworo mieści się w przedziale 50-59, ośmioro w przedziale 80+, pozostali 60-69. W stowarzyszeniu naszym mamy 20 osób z wyksztalceniem zawodowym,  108 ze średnim i 58 z wyższym wykształceniem. Vice prezes Zarządu Maria Andrzejczak opowiedziała nam o swojej wizycie w Warszawie. W miniony poniedziałek 7 listopada br. p. Maria była delegatem na  VIII Sesji Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów w Sejmie  RP. Następnie zostały przedstawione sprawozdania  Skarbnika, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Zarząd UTW otrzymał absolutorium i został powołany na następna kadencję w składzie:

Jadwiga Należyty –prezes

Maria Andrzejczak – vice-prezes

Henryka Sumorek - Zalwert- vice-prezes

Jolanta Spitulska – skarbnik

Maria Peche – sekretarz

Małgorzata Serafin

Bogusław Matraszek


Komisja Rewizyjna                                                         Sąd Koleżeński

Maria Wojczyńska –przewodnicząca                        Irena Lochyńska -przewodnicząca

Maria Jończyk –sekretarz                                      Terresa Drzewiecka -sekretarz

Grażyna Graś-członek                                           Jerzy Solarczyk- członek


Zdjęcia: Galeria 2022/2023

Administrator: M. Andrzejczak 14.XI.2022 r.

 


 

Obywatelski Parlament Seniorów


W dniu 7 lisopada kol. Maria Andrzejczak jako delegat uczestniczyła w obradach VIII Sesji Ogólnopolskiego Parlamentu Seniorów w Sali Posiedzeń Sejmu w Warszawie. W sesji uczestniczyło ok 400 przedstawicieli różnych środowisk senioralnych z całej Polski. W ramach OPS przedstawione zostało sprawozdanie z działalności III kadencji, a także dokonano wyboru siedmioosobowgo Prezydium OPS IV Kadencji. Delegaci przyjęli również Deklarację programową VIII sesji. Kadencja OPS będzie trwała od 2022 roku do 2025r.

Zdjęcia: Galeria 2022/2023

Maria Andrzejczak

Administrator: M. Andrzejczak 12.11.2022r.

 

 


 

Konferencja "Skarby w lesie-przyroda, kultura, historia"

 

W dniu 25.X.br . w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile odbyła się w/w konferencja, której przewodniczył dr Paweł M.  Owsianny. Po powitaniu, wysłuchaliśmy wykładu dr.Owsiannego- "Las i człowiek: wyzwania w kontekście rożnych oczekiwań społecznych oraz zmian klimatu". Las od swego zarania pełni wielorakie funkcje przyrodnicze/ w tym produkcja tlenu, wodochłonność, czy bioróżnorodność genetyczna i siedliskowa/. W dalszej części wykładowcami byli pracownicy regionalnej Dyrekcji Lasów państwowych oraz p.prof UAM dr hab.Aleksandra Matulewska, jej wykład był na temat " Kulturotwórcza i wiedzo twórcza  wartość obcowania z lasem. Podczas konferencji mieliśmy możliwość zaprezentowania naszego UTW- głównie sekcje plastyczną i rękodzieła. Na koniec podsumowanie konferencji:
"Las pożyczyliśmy od następnych pokoleń - przed nimi musimy rozliczyć się ze swoich dokonań".
Uczestniczyły: Jolanta Spitulska, Henryka Sumorek-Zalwert i Jadwiga Należyty.

Zdjęcia: Galeria 2022/2023
Administrator: M. Andrzejczak 16.11.2022r.


 

 

 

 

 


 

 

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

 

17 października br,  odbyła się Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego  2022/2023  w chodzieskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W tym roku obchodzimy Jubileusz XV -lecia istnienia naszego UTW. Zaproszeni goście i słuchacze wypełnili po brzegi salę ChDK. Była to okazja do przekazania wielu podziękowań i gratulacji, 31 słuchaczy jest z nami od początku istnienia UTW.

W uroczystości wziął  udział prorektor ds. Jakości Kształcenia i Studentów dr Paweł Dahlke z Akademii Nauk Stosowanych im Stanisława Staszica w Pile, któremu to przypadła rola immatrykulacji studentów I roku, było ich 16 osób.

Były także życzenia od Senatora RP p. Adama Szejnfelda, władz samorządowych powiatu, miasta  i innych zaprzyjaźnionych instytucji uczestniczących w naszej uroczystości.

Po wysłuchaniu interesującego wykładu inauguracyjnego  pt.” Rdzeniowy zanik mięśni – choroba, która można leczyć.” p. dr Aliny Grochowalskiej z ANS w Pile, wystąpił nasz zespół wokalny UNIWEREK pod kierownictwem p. Beaty Spychalskiej i solistka z MDK w Chodzieży  p. Katarzyna Kubińska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność, przekazane życzenia, gratulacje i wyrazy uznania dla naszej całej społeczności. Spotkamy się niebawem w przestrzeni miejskiej naszego miasta, przy promenadzie, gdzie uroczyście postawimy furtkę i ławkę  upamiętniającą nasz jubileusz XV-lecia.

Zatem do zobaczenia.

Jadwiga Należyty

Zdjęcia: Galeria 2022/2023

Administrator: M. Andrzejczak 19.10.2022r

 


Ta witryna korzysta z plików "Cookies", niezbędnych do prawidłowego jej działania. Możesz zablokować, lub usunąć pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli chesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information