Wykłady

 

Wykłady audytoryjne i specjalistyczne

w semestrze zimowym rok 2017/2018

 1. 1. 06.10.2017r. wykład inauguracyjny „ Konflikty między ludźmi. Dlaczego musimy się sprzeczać.” wygłosił prof. nzw. dr hab. Wojciech Maliszewski
 2. 2. 23.10 2017 r. wykład "Jak żyć bez bólu" - spotkanie z bioenergoterapeutą p. Krzysztofem Malengowskim z Poznania.
 3. 3. 6. 11.2017r. wykład audytoryjny prof. UAM dr hab.Leszek Teusz
  z Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu pt. "Agresja w języku".
 4. 4. 13. 11.2017r. wykład specjalistyczny - Spotkanie autorskie z Mirosławem Kowzanen autorem książek "Krzyż na Perczynie" oraz "Śladami rodzinnych korzeni".
 5. 5. 04.12. 2017 r . wykład audytoryjny pt. : Makro i Mikro elementy w organizmie człowieka”, który wygłosił  prof. Cezary Kościelak z WSG Bydgoszcz.
 6. 6. 18.12.2017r. wykład specjalistyczny  pt. ”Rośliny  w mieszkaniu” dr. hab. Agnieszka Krzemińska z Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania
 7. 7. 10.01.2018r./środa/godz,16 wykład audytoryjny wygłosi dr hab. Piotr Rzymski z wydziału Nauk o Zdrowiu - UAM Poznań temat „Przeredaguj swoje DNA”
 8. 8. 17. 01.2018r./środa/ godz.17 - wykład specjalistyczny „Rola dziadków w edukacji ekologicznej i zdrowotnej wnuków na podstawie twórczości Wiesławy Pyrcz”- spotkanie z autorką książek Wiesławy Pyrcz.
 9. 9. 31.01. 2018r. godz.16/ środa/ wykład specjalistyczny „Wpływ Tai Chi na zdrowie” Spotkanie poprowadzą instruktorzy z Tai stycznego Stowarzyszenia Tai Chi z Poznania.

 

Administrator: M. Andrzejczak 19.12.2017

 


 

Wykłady audytoryjne i specjalistyczne rok 2016/2017

1.05.10.2016r. –wykład inauguracyjny „Eksperyment ligo-odkrycie zmarszczek czasoprzestrzeni wygłosił prof. nadzw. dr hab. Stanisław A. Różański z PWSZ Piła

2. 13 .10. 2016r. spotkanie z Władysławem Kozakiewiczem- mistrzem olimpijskim

3. 26 .10.2016r. " Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa i aplikacja moja komenda a bezpieczeństwo osób starszych"

Debata z udziałem władz samorządowych i Komendanta Policji Przemysława Dorniaka.

4. 21 listopada 2016 r . - wykład audytoryjny pt. : "Gwara miejska Poznania w przestrzeni publicznej jako narzędzie wzmacniania poczucia lokalnej tożsamości" .Wykład wygłosiły  prof. UAM Anna Piotrowicz oraz prof. UAM dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska

5. 5 grudnia 2016 r. o godz. 1700 wykład audytoryjny pt:"Czy znajomość swojego mózgu poprawia jakość życia i komunikacji z innymi ludźmi". Wykład wygłosiła Dziekan Wydziału Gospodarki i Techniki Wyższej Szkoły Gospodarki w Pile dr Monika Kłos.

6. 9 stycznia 2017r.mgr Bartosz Gwizdała , psycholog z WSG w Bydgoszczy. pt.” Skuteczna komunikacja międzyludzka- sztuka porozumienia”-wykład audytoryjny

7. 20.02.2017r.Tandemowa wyprawa na koniec świata „Tandemem przez Azję” Karolina i Aleksander Klaja- wykład audytoryjny

8. 20 03.2017 r. wykład specjalistyczny mgr  Karol Żądło – aplikant adwokacki ”Spadki i darowizny”

9. 27.03.2017r wykład audytoryjny ks. dr Jacek  Brakowski temat: Etos życia chrześcijan w odradzającej się Polsce po II Wojnie światowej oraz  krótkie przedstawienie (do 20 minut) przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Gimnazjalnych w Ratajach pt. "My, uczniowie z Emaus"

10. 10.04. 2017r.wykład audytoryjny  – „Bóg widziany oczami różnych kultur”- przeprowadziła p. mgr Joanna Kogut z WSG w Bydgoszczy.

11. 08 05.2017r. wykład  audytoryjny wygłosił prof.  nadz.  dr  hab. Krzysztof  Kalka z PWSZ z Piły  Wykład zatytułowany był: „Wartość jako trwanie relacji miłości”

12. 22.05.2017r. Wykład  specjalistyczny  pt. „Jak patrzeć na dzieło sztuki” wygłosiła historyk sztuki mgr Joanna Drążkiewicz

 

 

 

 


 

 

Wykłady audytoryjne i specjalistyczne w semestrze letnim 2015/2016

 1. 15.o2.2016r. - wykład specjalistyczny zorganizowany przez Medical Zepter  temat  wykładu „Działanie światła w medycynie” dotyczy medycyny naturalnej, bezpiecznej, bezinwazyjnej- fizykalnej. Wykład wygłosi dr Elżbieta Kaleta – Dybek z Poznania
 2. 22.02.2016r.- wykład audytoryjny wygłosi dr hab. Killion Munyama  temat wykładu „ Współpraca gospodarcza między Polską a Afryką”.
 3. 07.03.2016r. wykład audytoryjny wygłosi mgr Marcin Gackowski – farmaceuta na temat „Interakcje, suplementy diety i tańsze odpowiedniki , czyli jak odnaleźć się w aptece”.
 4. 21.03.2016r. wykład specjalistyczny mgr. Marii Przygockiej – Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta ,  na temat zaktualizowanej Ustawy- Prawo Konsumenta.
 5. 18.04.2016 wykład audytoryjny wygłosi  prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz z Instytutu Filologii Polskiej – Zakład Frazeologii i Kultury Języka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

tytuł wykładu : „ Jaka jest polszczyzna XXI wieku”

 1. 16.05.2016r. wykład audytoryjny mgr Mieczysława Kosickiego

nt.” Świadectwo kultury sakralnej narodu polskiego w 1050 rocznicę Chrztu Polski”

Wykłady audytoryjne i specjalistyczne w semestrze zimowym 2015/2016

16.11.2015r „ Bioróżnorodność to także MY”

wykład realizowany w ramach programu „Zielonej wiedzy dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku”,

Wykład poprowadzi mgr. Sylwia Piotrowska „Fundacja Ziemia i Ludzie, absolwentka wydz. Biologii  UAM w Poznaniu.

Miejsce wykładu -–sala sesyjna Urzędu Miejskiego  godz.17

Obecność obowiązkowa.

23.11.2015 r. „Sekrety herbacianych zakupów”-

wykład specjalistyczny poprowadzi p. Bernadeta Staśkiewicz z Zakładu Zielarskiego KAWON

Miejsce prelekcji – czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej  godz.17

07.12.2015r. „Polska lista zabytków UNESCO”

Wykład poprowadzi prof. Marek Chamot z Wyższej szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Chodzieski Dom Kultury- mała sala. poniedziałek godz.1700

Obecność obowiązkowa.

19.12.2015r. (sobota) godz. 1100 Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej - wykład specjalistyczny " Sprawny umysł w każdym czasie.Zabawy pamięciowe" poprowadzą autoryzowani trenerzy technik pamięciowych Marek Więsek i Artur Sliwiński.

 

11.01.2016r. „Ziołowa Apteczka” – wykład specjalistyczny poprowadzi

p. Bernadeta Staśkiewicz z Zakładu Zielarskiego KAWON

Miejsce prelekcji – czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej godz.1700 .


 

 

 

Wykłady audytoryjne i specjalistyczne w semestrze letnim 2014/2015

23.03.2015 o godz.17.00 - się wykład specjalistyczny pt"Zbiory historyczne Działu Historii i Tradycji Miasta przy MBP w Chodzieży -omówienie i przedstawienie ekspozycji"połączony ze zwiedzaniem muzeum-

prelegent historyk mgr Tadeusz Matraszek.

Miejsce wykładu - Miejska Biblioteka Publiczna ul.Kościuszki 23.


20.04.2015r. - „Nowotwory złośliwe – czy jesteśmy w stanie z nimi wygrać” wygłosi dr nauk med. Dariusz Godlewski Prezes Zarzadu Osrodka Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu.

Chodzieski Dom Kultury godz. 16.00 – obecność obowiązkowa.

11.05.2015r – wykład z cyklu „Nowoczesne finanse seniora” obejmie tematy:

–                   Uprawnienia jakie przysługują konsumentom

–                   Odwrócony kredyt hipoteczny a umowa renty dożywotniej

–                   Zagrożenia wynikające z zaciągania szybkich pożyczek tzw. chwilówek..

Chodzieski Dom Kultury godz. 17.00 – obecność obowiązkowa.

Administrator: Maria Andrzejczak 18.03.2015

Wykłady audytoryjne i specjalistyczne w semestrze zimowym 2014/2015

1.     22.10.2014. sala sesyjna Urzędu Miasta - wykład „Senior ratuje życie” wygłoszony przez dr Jerzego Sapułę.

2.      18.11.2014. Młodzieżowy Dom Kultury – spotkanie z Hanną Suchocką byłą Premier i byłą  Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej. Prezentacja książki „ Rzymskie pasje”.

3.       1.12.2014.  sala Spółdzielni Mieszkaniowej - „ Ustawa o pomocy osobom niesamodzielnym” - spotkanie z Senatorem RP Mieczysławem Augustynem.

4.     8.12.2014. Chodzieski Dom Kultury -  wykład „Praktyczne aspekty korzystania z nowoczesnych technologii” wygłoszony przez mgr Włodzimierza Plewczyńskiego.

5. 9.02.2015r. "Niedosłuch jako choroba cywilizacyjna protetyka słuchu, profilaktyka" - wygłosi Anna Stęrzewska-kierownik GEERS w Pile

6.  02.03. 2015r. - "Bioróżnorodność.Czego oko nie widzi tego sercu nie żal?" - wygłosi Ewelina Kurach - ornitolog - Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

 


 

 

Wykłady audytoryjne w semestrze zimowym 2013/2014

1. 24 lutego 2014 r godz.17

„Polska w Unii Europejskiej- korzyści i straty” wygłosi Prof. zw. dr hab. Bogdan Koszel z  wydz. Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM PoznańMłodzieżowy Dom Kultury ul. Staszica 17

 

2. 17 marca 2014r.  godz. 17

Pomniki i pomnikowe postaci Chodzieży” wygłosi – historyk, pisarz, nauczyciel  mgr Tadeusz Matraszek - sala sesyjna Urzędu Miasta ul. Paderewskiego

 

3. 14 kwietnia 2014 r godz.17

„Choroba niedokrwienna serca – przyczyny i powikłania” wygłosi dr Diana Bojarska-lekarz kardiolog- sala Spółdzielni Mieszkaniowej ul. ks.T. Malepszego

 

4. 12 maja 2014 r. godz.17

„Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora III” w ramach realizowanego projektu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW z Narodowym Bankiem Polskim – sala Spółdzielni Mieszkaniowej ul.  ks.T. Malepszego

Obecność słuchaczy obowiązkowa.

 

Wykłady- warsztaty specjalistyczne w semestrze zimowym 2013/2014

1.   10 marca 2014 r.godz.17

Warsztaty „Odkryj swój potencjał-realizuj marzenia „ prowadzone ze współpracą z Miejską Biblioteką Publiczną – prowadzenie Coaching Bożena Spychalska

-czytelnia Miejskiej  Biblioteki  Publicznej ul. T. Kościuszki

2.   28 kwietnia 2014 r. godz.17

Wykład specjalistyczny – „Udar mózgu- przyczyny i konsekwencje”- wygłosi

Dr Diana Bojarska – lekarz kardiolog

- sala Spółdzielni Mieszkaniowej ul. ks. T. Malepszego

4.  12 maja 2014 od godz.9 do 15

Warsztaty dla dwóch grup słuchaczy „Nowoczesne finanse seniora”

- pracownia komputerowa ZSP ul. T. Kościuszki /Folwark/

 

 


 

Wykłady w roku akademickim 2012/2013

Wykłady audytoryjne w semestrze zimowym 2012/2013

 1. 26 listopada 2012r. – „Wpływ muzyki na emocje człowieka” - mgr Mirosław Nalepa – absolwent UKW w   Bydgoszczy, UAM w Poznaniu, PUM w Szczecinie; gerontopedagog
 2. 17 grudnia 2012r.– „ Kręgosłup – czy musi boleć” – mgr Joanna Jutrzenka – Jesion – pracownik naukowy PWSZ  w Pile.
 3. 7 stycznia 2013r.  – „Człowiek w nieprzyjaznym świecie” – prof. Anna Michalska – socjolog, pracownik naukowy UAM w  Poznaniu.

Miejsce wykładów: Młodzieżowy Dom Kultury, godz. 1700

Obecność słuchaczy obowiązkowa!


Wykłady w roku akademickim 2011/2012

Wykłady obowiązkowe w semestrze letnim 2011/2012

26 marca 2012 - "Świat według Martenki" -  Henryk Martenka

dziennikarz, felietonista, podróżnik, kierownik działu zagranicznego Tygodnika Angora. Będzie to opowieść

o własnych obserwacjach wywiezionych z Japonii, Chin,Angoli, Namibii, Brazylii, Panamy, Chile i Polinezji. Jak

nas tam widzą, czy Polska jest dostrzegana z oddali jako podmiot? Jak możemy zaistnieć i czy coś o nas wiedzą.

23 kwiecień - "Skąd się wzięło moje nazwisko" - Henryk Martenka

Wprowadzenie do etymologii nazwisk używanych przez Polaków na przykładach własnych badań i publikacji.

7 maj 2012 - "Jak kształtować samouzdrawiającą osobowość" - dr Ewa Maćkowiak

Wprowadzenie do tematyki związków zdrowia ze stylem życia.

Wszystkie wykłady obowiązkowe odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury o godz. 17 00

 

Wykłady specjalistyczne dla zainteresowanych słuchaczy –

semestr letni 2011/2012

1. 19.03.2012Wiosenne osłabienie, czyli coś na wzmocnienie organizmu - dbamy o zdrowie w oparciu o naturalne preparaty i zioła.

- o suplementach diety i ziołach wzmacniających nasz organizm i wspomagających tzw.  walkę z czasem, czyli dbających o naszą kondycję i urodę;
- ziołowa profilaktyka i wspomaganie w chorobach i dolegliwościach związanych z naszą płcią ( menopauza, andropauza);
- o odtruwaniu i oczyszczaniu organizmu, podanie kilku przykładowych kuracji.
- jak poprawić naszą wydolność fizyczną i umysłową przy pomocy
naturalnych preparatów i ziół.

2. 16.04.2012. - Natura daje nam to, co najcenniejsze-ZDROWIE. O zbiorze ziół ze środowiska naturalnego.

- Jakie zioła możemy zbierać i jakie ich części;
- Kalendarz zbioru ziół, czyli kiedy je zbierać;
- W jaki sposób zbierać zioła i gdzie;
- Co możemy zrobić z zebranych ziół, w jaki sposób je wykorzystać i jak je przechowywać;

Wykłady poprowadzi - Beata Nykiel - mgr inż.biomedyk - pracuje w Szpitalu Specjalistycznym w Pile w Zakładzie Medycyny Nuklearnej. Od dziecka wychowywała się w sklepie zielarskim prowadzonym przez rodziców, w którym później pracowała i który po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji przejęła i prowadziła prawie 10 lat. Jest zwolenniczką stosowania naturalnych metod leczenia i dbania o swoje zdrowie, które w praktyce stosuje. Chętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z zakresu zielarstwa, towaroznawstwa zielarskiego i zdrowego stylu życia.

Miejsce wykładów – Młodzieżowy Dom Kultury – godz. 17.00

 

Zarząd UTW

 

Ta witryna korzysta z plików "Cookies", niezbędnych do prawidłowego jej działania. Możesz zablokować, lub usunąć pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli chesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information